Поверете здравето си в сигурни ръце!

Вече 19 години ние Ви осигуряваме квалифицирана медицинска помощ в областта на педиатрията и детската ревмокардиология, неврологията, общата и гръдна хирургия, ревматологията и неврохирургията.

 • д-р В. Семков

  д-р В. Семков

  Обща и гръдна хирургия

 • д-р Ив. Семкова

  д-р Ив. Семкова

  Педиатрия и детска ревмокардиология

 • д-р Н. Николов

  д-р Н. Николов

  Неврология

 • д-р Ст. Стоянов

  д-р Ст. Стоянов

  Неврохирургия

 • Е. Димитрова

  Е. Димитрова

  Клиничен психолог

Ще ни откриете в сърцето на Шумен!

Лечебното заведение функционира от 2002г., а сградата му - разширена и реновирана през 2013г. предоставя на своите пациенти климатизирани помещения и удобни чакални. Центърът разполага със съвременна апаратура за ехографска диагностика и възможност за амбулаторна хирургия.